O nas

Z nami złożoność staje się prosta

Szanowni Państwo,
Firma HFI Solutions dostarcza swoim Klientom – korporacjom oraz instytucjom finansowym – rozwiązania w formie szkoleń i doradztwa w zakresie trzech filarów rynków finansowych:

 • Zabezpieczania ryzyka rynkowego
 • Finansowania
 • Inwestowania w strukturyzowane wehikuły finansowe

▪ więcej

Z nami złożoność staje się prosta

Szanowni Państwo,
Firma HFI Solutions dostarcza swoim Klientom – korporacjom oraz instytucjom finansowym – rozwiązania w formie szkoleń i doradztwa w zakresie trzech filarów rynków finansowych:

 • Zabezpieczania ryzyka rynkowego
 • Finansowania
 • Inwestowania w strukturyzowane wehikuły finansowe

Nazwa firmy pochodzi od pierwszych liter angielskich słów określających właśnie te trzy obszary: ‘H’ od słowa Hedging, ‘F’ od słowa Funding,’I’ od słowa Investment.

Naszą misją jest praktyczne wykorzystanie instrumentów pochodnych w tych trzech dziedzinach w celu maksymalizacji przychodów oraz minimalizacji kosztów działalności naszych Klientów.

Oferujemy także obszerny blok teoretyczny, w którym skupiamy się na funkcjonowaniu rynków, sposobach finansowania projektów inwestycyjnych, inżynierii finansowej oraz analizie technicznej cen aktywów.

Szkolenia oraz projekty doradcze firmy HFI Solutions są przede wszystkim bardzo efektywne. Zapewnia to model biznesowy, w którym działamy:

 • Interdyscyplinarny zespół oraz dostęp do najlepszych specjalistów w swoich dziadzinach
 • Korzystanie z renomowanego systemu do wyceny i zarządzania portfelem instrumentów pochodnych ‘zasilanego’ rynkowymi kwotowaniami.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów Klientów w zakresie finansowania i zarządzania ryzykiem
 • Organizacja szkoleń w siedzibach Klientów lub w salach konferencyjnych przez nas udostępnianych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

 • Efektywne i bezpieczne wykorzystanie pełnej gamy instrumentów pochodnych – od najprostszych transakcji typu ‘forward’, do złożonych opcji egzotycznych - jest możliwe. Firma HFI Solutions nie jest związana z żadną instytucja finansową. Dostarcza swoim Klientom kompleksową wiedzę z uwzględnieniem wszystkich ryzyk.

  Umiemy przekazywać wiedzę.
  Mamy narzędzia.
  Jesteśmy niezależni.

  Z nami złożoność staje się prosta.
  ▪ mniej

Z nami złożoność staje się prosta

Szanowni Państwo,
Firma HFI Solutions dostarcza swoim Klientom – korporacjom oraz instytucjom finansowym – rozwiązania w formie szkoleń i doradztwa w zakresie trzech filarów rynków finansowych:

 • Zabezpieczania ryzyka rynkowego
 • Finansowania
 • Inwestowania w strukturyzowane wehikuły finansowe

▪ więcej